IZBORNI PROGRAM HDZ-a KONAVLE 2021. godine

Poticajne, inovativne i učinkovite Konavle
Temeljno polazište i prioritet programa su stabilan i trajan gospodarski rast, poticajno poslovno okruženje, očuvanje starih i stvaranje novih radnih mjesta i rast investicija. Započeti projekti koje u narednom razdoblju (2021. – 2025.) namjeravamo realizirati, a od velike su važnosti za gospodarstvo i poduzetništvo Općine Konavle su:

 • Nastavak projekta komasacije Konavoskog polja u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede s ciljem revitalizacije poljoprivredne proizvodnje
 • Uvođenje jedinstvene oznake kvalitete Konavle Quality kojom će se označiti kvalitetni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi s područja Konavala s ciljem podizanja kvalitete i boljeg plasmana na tržištu
 • Zaštita Malvasije Dubrovačke kao prirodne baštine Konavala oznakom zemljopisnog podrijetla
 • Projekt i aktivnosti uređenja poduzetničke zone u Čilipima mehanizmom ITU (Integrirana teritorijalna ulaganja) u cilju stvaranja novih radnih mjesta i privlačenja kvalitetnih investicija i rasta standarda svih žitelja Konavala
 • Novim ćemo prostornim planom Općine Konavle nastaviti sa zaštitom i očuvanjem konavoskog ruralnog i autohtonog prostora kao najvažnijeg resursa budućeg razvoja, a na određenim lokacijama kroz prostorno-plansku dokumentaciju dopustiti izgradnju kojom bi se stvorila dodana vrijednost cijeloj zajednici, kao što su solarna elektrana, objekti za razvoj zdravstvenog turizma i IT industrije
 • Donošenje strategije Pametno selo
 • Aktiviranje općinske imovine u službi širih javnih potreba

Uređene Konavle
Razvoj komunalne infrastrukture bio je izuzetno važan čimbenik kvalitete života stanovnika Konavala u prethodnom razdoblju, a i nadalje će biti jedan od prioriteta kroz započete, ali i planirane projekte:

 • Nastavak radova na sustavu kanalizacije i otpadnih voda Gruda i Molunat
 • Početak radova na sustavu kanalizacije Ljuta
 • Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
 • Proširenje postojećeg reciklažnog dvorišta s izgradnjom kompostane i novih sortirnica
 • Nastavak provođenja razvrstavanja otpada u cijelim Konavlima (odobreni spremnici i dva nova vozila)
 • Uređenje i proširenje parkinga u Čilipima, Cavtatu, Pridvorju i na Grudi
 • Uređenje tržnice s ribarnicom u Čilipima i na Grudi
 • Krajobrazno uređenje Molunta s komunalnom lučicom
 • Uređenje rive u Cavtatu
 • Završetak radova na Vatrogasnom domu Konavle na Grudi i nabava opreme i vozila za JVP Konavle kroz program prekogranične suradnje (osigurana sredstva)
 • Uređenje odmarališta Popovići (Polje) i Sv. Petar u Karasovićima
 • Izgradnja nogostupa (Obod, Zvekovica, Čilipi, Močići)
 • Uređenje prostora Ljetnog kina Cavtat za glazbene, filmske i športske manifestacije
 • Rekonstrukcija državne ceste Karasovići – Vitaljina u suradnji s Hrvatskim cestama
 • Rekonstrukcija dionice Dubravka – Debeli brijeg u suradnji sa Županijskom upravom za ceste
 • Uređenje Domagojeve ulice u Cavtatu (s odmorištem i prikazom antičkog vodovoda)
 • Uređenje novog puta prema Kneževom dvoru
 • Uređenje društvenih prostorija u Popovićima
 • Nastavak programa asfaltiranja konavoskih mjesta
 • Krajobrazno i hortikulturalno uređenje ulica i trgova u cijelim Konavlima

Odgovorne i solidarne Konavle
Nastavak kvalitetnih socijalnih i demografskih mjera kao i mjera s naglaskom na osobe s invaliditetom preduvjet je za razvoj i bolji život svih dobnih skupina. U sljedećem mandatnom razdoblju imamo sljedeće ciljeve:

 • daljnje sufinanciranje svih vidova zdravstvene skrbi (laboratorijski pregledi, zadržavanje specijalističkih ambulanti, hitna pomoć u Čilipima)
 • nastavak skrbi o starijim i nemoćnim osobama kroz različite vidove pomoći s ciljem osiguranja sigurne i mirne starosti
 • veće rodne naknade
 • poticajne mjere za stanogradnju (POS stanovi)
 • financijske potpore mladim obiteljima za gradnju novih stambenih objekata
 • subvencija javnog prijevoza za umirovljenike
 • sufinanciranje boravka u Domu za starije i nemoćne stanovnicima Općine Konavle
 • nastavak izgradnje dječjih igrališta
 • sufinanciranje niza potpora osobama s invaliditetom (pomoć pri kupnji ortopedskih pomagala, pomoć za adaptaciju životnog prostora, sufinanciranje zrakoplovnih karata, financiranje javnog prijevoza)
 • poticanje volontiranja i skrbi za najpotrebitije kroz novoosnovanu Zakladu Otac Ivan Fiorović

Stručne i obrazovane Konavle
Općina Konavle kao osnivač Dječjih vrtića Konavle izdvaja značajna proračunska sredstva kako bi se umanjila ekonomska cijena vrtića i naš je stav kako svako konavosko dijete zaslužuje vrtić, ali i kvalitetno obrazovanje kasnije, što je preduvjet za razvoj pojedinca i društva. Kapitalni projekti koje planiramo ostvariti u sljedećem razdoblju su:

 • Nadogradnja dječjeg vrtića na Grudi (odobrena sredstva)
 • Izgradnja i opremanje Osnovne škole u Cavtatu sa sportskom dvoranom u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Ministarstvom znanosti i obrazovanja
 • Izgradnja dječjeg vrtića u Čilipima financirana iz EU fondova
Uz kapitalne projekte nastavljamo s pozitivnim mjerama:
 • stipendiranje studenata i učenika
 • subvencioniranje javnog prijevoza studentima i učenicima
 • financiranje školskih udžbenika
 • organiziranje produljenog boravka u vrtićima i školama
 • subvencioniranje podružnice Umjetničke škole Luka Sorkočević u Cavtatu
 • dodjela nagrada za najuspješnije učenike i studente
 • nagrade za izvrsnost za učenike koji nastupaju na županijskim i nacionalinim natjecanjima
 • sufinanciranje izvanškolskih aktivnosti (poticanje na učenje stranih jezika, dramske i glazbene aktivnosti)
 • poticanje čitanja i nastavak suradnje s Dubrovačkim knjižnicama

Održive, zelene i očuvane Konavle
Općina Konavle kao osnivač Muzeja i galerija Konavle će nastaviti poticati istraživanje, očuvanje i prezentaciju konavoske bogate baštine na održiv način sinergijom struke i lokalne zajednice. U prethodnom razdoblju u Konavlima, u Franjevačkom samostanu u Pridvorju otvoreni su Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu i Bluemed centar u suradnji s DUNEOM, s prikazom bogatih podvodnih arheoloških nalazišta, dok je Društvo prijatelja dubrovačke starine obnovilo Knežev dvor u Pridivorju i započelo obnovu austrougarske tvrđave na Prevlaci. U narednom razdoblju cilj nam je nastaviti kvaliteno skrbiti o kulturnoj baštini i pozicionirati Konavle kao ruralnu, očuvanu destinaciju s bogatom materijalnom i nematerijalnom prirodnom i kulturnom baštinom. Projekti za naredno razdoblje su sljedeći:

 • uređenje prirodoslovnog interpretacijskog centra u Pločicama
 • nastavak radova na muzeju iseljeništva u Pridvorju
 • nastavak radova na uređenju konavoskog arhiva
 • suradnja s UNESCOM na lokalitetu Sv. Barbara
 • suradnja s Društvom prijatelja dubrovačke starine na obnovi trvrđave na Prevlaci s muzejem, Sokol gradu u Dunavama, Kneževu dvoru u Pridvorju
 • uređenje Moluntskih zidina
 • interpretacijski centar ribarstva u Moluntu
 • uređenje rasvjete na cavtatskim zidinama
 • suradnja s HAZU-om na prezentaciji zbirke Bogišić i obnovi rodne kuće Baltazara Bogišića
 • nastavak uređenja parka na Stravči
 • uređenje parka ispod Mauzoleja Račić
 • poticanje rada kulturno-umjetničkih društava i udruga
 • održanje identiteta i očuvanje konavoske tradicije i običaja kao nematerijalne baštine
 • konavoska prirodna i kulturna baština kao osovina turističke ponude i pokretač razvoja
Stavljamo naglasak na održivi razvoj turizma koji u potpunosti uzima u obzir trenutačne i buduće gospodarske, društvene i oklišne učinke, ali se i brine o potrebama stanovnika, posjetitelja i destinacija kroz optimalno korištenje okolišnih resursa, zaštitu prirodne baštine i bioraznolikosti i poštivanje autentičnosti društveno-kulturne destinacije.

Zdrave Konavle
Imajući u vidu važnost i tradiciju športa u Konavlima kao i poticanje bavljenjem športskim aktivnostima, u narednom razdoblju nastavljamo s poboljšanjem uvjeta za razvoj športa kroz Zajednicu športova Općine Konavle. Poseban je naglasak na radu s djecom i mlađim kategorijama, poticanju bavljenja športom i razvoju kvalitetne infrastrukture, nabavci opreme i poticanju športskih manifestacija. Projekti koje namjeravamo realizirati su:

 • Završetak radova na nogometnom igralištu i izgradnja boćarske dvorane u Dubravci
 • Završetak radova na boćarskim igralištima na Grudi
 • Uređenje športskih prostorija za jedriličare u Cavtatu
 • Nastavak uređenja i rekonstrukcija športskih igrališta kroz sva konavoska mjesta
 • Uređenje biciklističkih, trail i planinarskih staza
 • Izgradnja i oprema novih biciklističkih staza u cilju povezivanja Cavtata i Prevlake
 • Implementacija projekta Ćiro 2 kojim će se urediti i opremiti drugi dio bivše uskotračne željeznice kao biciklistička staza s odmorištima i dječjim igralištem
 • Uređenje postora za vanjsko vježbanje (fitness na otvorenom) u više konavoskih mjesta
 • Poticanje izvrsnosti (stipendiranje najperspektivnijih športaša)